Regler af afbestilling

Vores afbestillingsregler for feriehuset Kabyssen

Afbestilling af alle bookinger indtil 180 dage før ankomst = 2000kr

Afbestilling fra 180 til 120 dage før ankomst = 50% af huslejen.

Afbestilling fra 120 til 60 dage før ankomst = 75% af huslejen.

Afbestilling fra 60 til 0 dage før ankomst = 100% af huslejen.

Hvis udlejer kan genudleje huset ved afbestilling fra kunden returneres de indbetalte penge til kunden dog koster det 1000 kr. i administrationsomkostninger.

Force majeure
Udlejer Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby, er ikke ansvarlige overfor kunden for misligholdelse af aftalen, hvis dette skyldes forhold, der er uden for campingpladsens kontrol, herunder strejke, lockout, påbud/ restriktioner i anledning af epidemi/ pandami eller (andre) forhold som efter dansk ret kan henføre til force majeure.

Restriktioner ift. indrejse mv.
Kunden er forpligtet til at betale den aftalte pris, selvom kunden på grund af rejserestriktioner fra myndighederne er forhindret i at komme til campingpladsen. Dette gælder uanset om dette skyldes udrejseforbud i kundens hjemland, indrejseforbud til Danmark, eller begrænsninger indenfor Danmarks grænser ift. rejser mellem de forskellige regioner. Kunden er således ikke i den situation berettiget til hverken at afbestille eller få en reduktion i prisen.

Regler for afbestilling vedr. Covid-19
Læs mere på
https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/coronavirus/coronavirus/#Subtitle4